Bun venit in Sura Mica

Informatii cereri si formulare

Cetatenii pot solicitata de la Primaria comunei Şura Mică adeverinte, autorizatii, certificate, avize etc.

Pentru eliberarea acestor documente cetateanul completeaza o cerere si/sau intocmeste un dosar cu actele necesare in vederea solutionării petiţiei lor.

 

Acte necesare pentru ajutorul social ( venitul minim garantat )

 1. cerere tip;
 2. copie după C.I./B.I., certificat de naştere;
 3. copie după livretul de familie;
 4. cupoane pensie, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de handicap, pensii de întreţinere, oricare acte care dovedesc venitul total al familiei;
 5. adeverinţă de venit de la Administraţia Finanţelor Publice A Oraşului Sălişte, eliberată la fiecare 3 luni;
 6. adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţelor de Muncă Sibiu, pentru persoanele apte de muncă, eliberată în fiecare lună şi depusă la dosarul de ajutor social;
 7. adeverinţă de la medicul specialist, in cazul persoanelor bolnave, care nu sunt apte de muncă;

Menţiuni importante:

 1. Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social au obligaţia să presteze ore de muncă in interesul comunităţii locale, în funcţie de cuantumul ajutorului social.
 2. Programul orelor de muncă se comunică prin afişare la sediul Consiliului Local Şura Mică, precum şi la domiciliul persoanelor beneficiare de ajutor social, odată cu dispoziţia Primarului Comunei Şura Mică.
 3. În cazul în care intervin modificări cu privire la veniturile familiei/persoanei singure sau cu privire la componenţa familiei, acestea au obligaţia să încunoştiinţeze asistentul social din cadrul Primăriei, in teremen de 10 zile de la apariţia modificării, în vederea emiterii dispoziţiei de modificare cuantum/încetare drept, după caz..
 4. Persoanelor, care nu depun actele la dosar, in termen, pana in data de 25 ale fiecarei luni, sau nu îşi îndeplinesc obligaţia de a presta ore de muncă, li se suspendă ajutorul social, până la completarea dosarului cu actele obligatorii, si efectuarea orelor de muncă;
 5. În cazul în care un dosar este suspendat 3 luni consecutiv, dreptul la ajutorul social incetează.

  Cerere pentru ajutor social (1,6 MiB, 236 hits)

 

Acte necesare pentru alocatia de sustinere a familiei

 1. cerere tip;
 2. copie după C.I./B.I., certificat de naştere;
 3. copie după livretul de familie;
 4. adeverinţă cu salariu net, cupoane pensie, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de handicap, pensii de întreţinere, oricare acte care dovedesc venitul total al familiei;
 5. adeverinţă de venit de la Administraţia Finanţelor Publice A Oraşului Sălişte, eliberată la fiecare 3 luni, în cazul persoanelor fără venit;
 6. adeverinţă şcolară cu numărul de absenţe şi media notelor de la purtare, pentru copii care frecventează scoala.

Menţiuni importante:

 1. Potrivit Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aceasta se acordă în funcţie de numărul copiilor, persoanelor singure cu copii şi familiilor cu copii.
 2. Scopul alocaţiei pentru susţinerea familiei este de a stimula copiii să freceventeze scoala.
 3. Cererea se depune din 6 în 6 luni la Primăria comunei Şura Mică.
 4. În cazul în care intervin modificări cu privire la veniturile familiei/persoanei singure sau cu privire la componenţa familiei, acestea au obligaţia să încunoştiinţeze asistentul social din cadrul Primăriei, in teremen de 10 zile de la apariţia modificării, în vederea emiterii dispoziţiei de modificare cuantum/încetare drept, după caz..

  Cerere alocatie de sustinere a familiei (13,6 MiB, 276 hits)

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si combustibili solizi (lemne) sau petrolieri

In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din OUG nr.70/31.08.2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece coroborat cu prevederile art. 3. alin. (4) din HG nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/31.08.2011 formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia va fi pus la dispozitia solicitantilor si in format electronic, pe site-ul primariei.

Acte necesare pentru constituirea dosarului pt. ajutorul de incalzire in sezonul rece 1 noiembrie 2011- 31 martie 2012:

 1. cerere tip completată
 2. copie xerox după C.I., sau după certificatul de naştere, unde este cazul;
 3. livret de familie;
 4. adeverinţă de salariu, cupoane pensie, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de handicap, pensii de întreţinere, oricare acte care dovedesc venitul total al familiei;
 5. dosar cu şină.

Comments are closed.